REHABILITACIÓN VOCAL

Próximamente
DESCRIPCIÓN

Curso online impartido por Pablo García Ferradás a través da plataforma Zoom

OBXECTIVOS

- Coñecer cales son aqueles sistemas, órganos e estruturas que interveñen na produción vocal.
- Coñecer as posibles causas das alteracións vocais.
- Afondar sobre os diferentes tipos de patoloxías da voz.
- Adquirir as ferramentas axeitadas para a realización dunha avalición correcta da voz.
- Coñecer os diferentes enfoques e tipos de terapia vocal.
- Adquirir as competencias axeitadas para a realización dunha rehabilitación vocal efectiva.

Desenvolverase a exposición dos diferentes bloques temáticos a través de diapositivas de Power Point e material audiovisual de distinta índole. Os alumnos/as poderán participar activamente no desenvolvemento das sesións intervindo sempre que o desexen para preguntar, resolver dúbidas ou para realizar algún tipo de aportación. Igualmente, despóis de tratar cada parte abrirase unha quenda de debate para establecer posibles sinerxias entre os/as participantes sobre os contidos expostos. Nos bloques máis prácticos como son a avaliación e a rehabilitación propiamente dita, o relator levará a cabo diferentes dinámicas e exercicios tanto corporais como vocais que os alumnos/as deberán realizar a tempo real dende onde se encontren. Así mesmo, presentaranse elementos, instrumentos e ferramentas que o terapeuta poderá utilizar na avaliación e na rehabilitación da voz. Despois da realización de cada grupo de exercicios abrirase unha quenda para que os alumnos/as expoñan as súas sensacións, opinións e dúbidas.

Plazas: 50

Información de precios

Precio para colegiados: 50,00 €
Precio para estudiantes: 50,00 €

INSCRIPCIÓN ONLINE
Soy
Facultad (*)
Escriba el nombre de la escuela en la que actualmente cursa sus estudios
Debe escribir el nombre de la escuela en la que cursa sus estudios
Curso (*)
Introduzca el curso que actualmente está realizando en la escuela de logopedia
Debe introducir el curso
Nombre (*)
Especifique aquí su nombre completo
Debe especificar su nombre completo
NIF-DNI-NIE (*)
Introduzca su NIF, NIE, DNI o documento identificativo análogo
Debe introducir su documento identificativo
Dirección (*)
Especifique su dirección
Especifique su direccion
Código postal (*)
Introduzca su código postal
Debe introducir su código postal
Población (*)
Introduzca su población de residencia
Debe introducir su población
Provincia (*)
Especifique su provincia
Especifique su provincia
E-mail (*)
Especifique una dirección de email en caso de que el Colegio deba contactar con usted
Debe especificar una dirección de email válida
Teléfono (*)
Especifique al menos un número de teléfono en caso de que el Colegio deba contactar con usted
Especifique al menos un número de teléfono
Observaciones
Escriba aquí las observaciones pertinentes a su solicitud, si procede. Máximo de 255 caracteres
Justificante de pago
Si ya ha realizado el pago del curso puede adjuntar el justificante del mismo aquí. El formato de archivo aceptado es pdf con un peso inferior a 1MB.
 
Si desea incluir datos de facturación, active la casilla y rellene los datos
Nombre (*)
Especifique aquí su nombre completo
Debe especificar su nombre completo
NIF-DNI-NIE (*)
Introduzca su NIF, NIE, DNI o documento identificativo análogo
Debe introducir su documento identificativo
Dirección (*)
Especifique su dirección
Especifique su direccion
Provincia (*)
Especifique su provincia
Especifique su provincia
Población (*)
Introduzca su población de residencia
Debe introducir su población
Código postal (*)
Introduzca su código postal
Debe introducir su código postal
 
Debe leer y aceptar las condiciones de contacto
 

Plazas: 50

Duración: 9 horas

Fecha de inicio del curso
13 y 14 de marzo de 2021
Inicio de inscripción para colegiados
24-02-2021
Inicio de inscripción para el resto de usuarios
24-02-2021
Fin de inscripción
09-03-2021
Lugar
Plataforma Zoom
Horario
Sábado de 9.45 horas a 14.00 horas e de 17.00 horas a 19.00 horas / Domingo de 10.00 horas a 13.00 horas
Dirigido a
Curso básico de voz dirixido a estudantes de logopedia e logopedas que se incien en formación en voz.
Modalidad
No presencial
Más información
Información no disponible
Observaciones
BANCO SABADEL Nº CTA. ES17 0081 7610 7900 0125 5830 Importe: 50 euros
Colegio Profesional de Logopedas de Galicia
Plaza de Portugal, 9 - bajo
15011 A Coruña
Tlf. 881 991 361 / Mvl. 604 058 765
e-mail: cplga@cplga.es
Diseño y Programación Web: ViaFisio, S.L. - www.viafisio.com